IT OUTSOURCING

Keďže pojem outsourcing je bohužiaľ vo veľa firmách stále neznámym pojmom, rozhodli sme sa o ňom niečo napísať.

V podstate sa jedná o prenesenie zodpovedností a starostí za určitú sféru podnikania, ktorá priamo nesúvisí s podnikaním samotným. V našich končinách je asi najrozšírenejším účtovný a IT ousourcing.

Každá firma dnes používa MINIMÁLNE počítače, internet a tlačiarne. Z vlastných skúseností vieme, ako správa IT systémov v podnikoch a spoločnostiach často vyzerá. O “počítače” sa spravidla “stará” niekto blízky majiteľovi alebo niekomu z vedenia, kto sa tam ukáže 1x mesačne, o IT a celkovej problematike čerpá informácie z fór a časopisov, a keď ho je najviac treba, nie je k zastihnutiu. Je pravda, že často sú náklady na neho minimálne, čo ale pri pohľade na celkovú odvedenú prácu a odbornosť nieje nič prekvapujúce. Opačný prípad je, keď si zamestnávateľ drží nadstav ľudí na IT oddelení.

PRIAME

1. Nižšie celkové náklady na informačné systémy a technológie.
2. Nulové personálne náklady.
3. Zastúpiteľnosť servisných technikov.
4. Zodpovednosť prenesená na iný subjekt.
5. Vždy viete KAM volať v prípade problému.
6. Môžte sa naplno venovať hlavnému predmetu podnikania.

NEPRIAME

1. Odpadá množstvo personálnej agendy.
2. Anulujú sa náklady na zamestnancov.
3. Nikomu netreba schvaľovať dovolenky, OČR a PNky.
4. Pracovná doba je úplne variabilná.
5. O veškeré IT technológie sa stará tím odborníkov v cene jedného paušálu.
6. Firma zabezpečujúca outsourcing sa spravidla stará aj o nákup nových IT zariadení.

“Outsourcing nepatrí len veľkým firmám. Častý je v malých podnikoch, najmä v mikropodnikoch, a uplatňujú ho aj živnostníci. “Tieto podnikateľské subjekty nemajú spravidla dostatočné personálne vybavenie, zázemie, ktoré by im umožňovalo zabezpečiť si všetky činnosti vlastnými silami,“ povedal prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka pre hnonline.sk

Prezentácia na stiahnutie TU

Tím compIT

Comments are closed.